Неверифицирани

Сликање на работно место

12:21 Dec 19 2018

Ве молиме наведете што точно ви се случило, споделете ја вашата приказна со нас
Сликање на работно место од страна на претпоставен вознемирување псхички физички
Повеќе податоци
Дали ова беше инцидент или се случува континуирано?: Често
Ве молиме внесете го датумот на последната случка: Dec 19 2018
Тип на организација [работодавач]: Приватен бизнис сектор
Дали случајов го имате пријавено на друго место?: Да
Доколку имате пријавено, каде го направивте тоа?: Работодавец
Основ за дискриминација. Ве молиме наведете поради што сметате дека сте дискриминирани.: Попреченост

Податоци за статистика

(ваши лични податоци кои ни се потребни при статистичка анализа)

Пол: МашкиМесто на живеење: РуралнаКое е вашето последно завршено образование: Средно гимназискоРаботен однос: Вработен неопределеноЛични месечни приходи: од 10 000 до 15 000 денРаботен стаж: 3Како се информиравте за пријавава?: Од веб

Веродостојност: UP DOWN 0

Повеќе пријави

Годишен одмор

16:32 Dec 27, 2012

Вознемирување

Невработени лица

12:01 Oct 04, 2012

Вознемирување

Заштита на работничко право

23:39 Sep 15, 2012

Вознемирување

Невработеност

13:16 May 12, 2012

Вознемирување

© 2015 Пријави дискриминација. All rights reserved