Неверифицирани

Работно време по 12 часови, смена, осигурани на четири часа.

11:32 Jul 16 2015

Ве молиме наведете што точно ви се случило, споделете ја вашата приказна со нас
РАБОТНО ВРЕМЕ ПО 12 СААТИ СМЕНА,ОСИГУРАНИ НА 4 СААТИ СКРАТЕНО.ПЛАТА 5500 ДЕНАРИ и на секој начин се геда да се скрати по различен основ.Услови за работа на одредени локации - како во 16 ВЕК.НЕ обезбеден превоз за места оддалечени и до 40 км (Од Дуње Мариовско си идиме пешки до Прилеп многу пати, а и од други оддалечени локации).Одмор не следува
Повеќе податоци
Дали ова беше инцидент или се случува континуирано?: Постојано
Ве молиме внесете го датумот на последната случка: Jul 15 2015
Тип на организација [работодавач]: Приватен бизнис сектор
Дали случајов го имате пријавено на друго место?: Не
Доколку имате пријавено, каде го направивте тоа?: Друго
Доколку вашиот одговор е "Друго", ве молиме наведете каде имате пријавено: немам
Основ за дискриминација. Ве молиме наведете поради што сметате дека сте дискриминирани.: Возраст
Ако сте лошо третирани поради друга причина, ве молиме наведете ја подолу: /

Податоци за статистика

(ваши лични податоци кои ни се потребни при статистичка анализа)

Пол: МашкиМесто на живеење: УрбанаКое е вашето последно завршено образование: Средно гимназискоРаботен однос: Вработен неопределеноЛични месечни приходи: од 5 000 до 10 000 денРаботен стаж: 36Како се информиравте за пријавава?: интернет

Веродостојност: UP DOWN 0

Повеќе пријави

Годишен одмор

16:32 Dec 27, 2012

Работни задачи

Невработени лица

12:01 Oct 04, 2012

Работни задачи

Заштита на работничко право

23:39 Sep 15, 2012

Работни задачи

Невработеност

13:16 May 12, 2012

Работни задачи

© 2015 Пријави дискриминација. All rights reserved