Неверифицирани

Невработеност

13:16 May 12 2012

Ве молиме наведете што точно ви се случило, споделете ја вашата приказна со нас
Вработен сум во приватно претпријатие ДТПТУ немам потпишано никаков договор за работа и незнам како сум пријавен земам здравствени картони од тоа претпријатие но на колкаво работно време сум пријавен незнам а работам и по 14часа дневно за што немам никаков надоместок преку банка ми се преведуваат 14000 денари право на годишен одмор изгледа немам кога прашав ми рекоа дека нема да имам дневница ако користам одмор патувам секој ден со нивно возило до 100км. и ако се деси дефект на возилото морам да го платам од мој џеп патен налог за возилото не ми се дава и доколку ма сопре полиција казната сам ја плакам исто така во оваа фирма работат и непријавени работници доколку се повредам на реботно место не постојам повеќе за фирмата одма губам работа хтз опрема недобиваме никој од вработените алат за работа никаков дали ова можам да го пријавам кај вас или кажете ми некој совет кај да пријавам
Повеќе податоци

Податоци за статистика

(ваши лични податоци кои ни се потребни при статистичка анализа)


Веродостојност: UP DOWN 0

Повеќе пријави

Годишен одмор

16:32 Dec 27, 2012

Работни задачи

Невработени лица

12:01 Oct 04, 2012

Работни задачи

Заштита на работничко право

23:39 Sep 15, 2012

Работни задачи

Нарушени правата на работниците

13:12 Aug 16, 2012

Работни задачи

© 2015 Пријави дискриминација. All rights reserved