Неверифицирани

Годишен одмор

16:32 Dec 27 2012

Ве молиме наведете што точно ви се случило, споделете ја вашата приказна со нас
Не можам да остварам годишен одмор.Иако го поднесов на 24.10.2012 два дена пред да ми заврши договорот,од причина што барањето не било уредно односно истото не било своерачно потпишано.Ве молам да ме контактирате и ми помогнете во однос на моите работнички права да ме советувате.Ви благодарам однапред.
Повеќе податоци

Податоци за статистика

(ваши лични податоци кои ни се потребни при статистичка анализа)


Веродостојност: UP DOWN 0

Повеќе пријави

Невработени лица

12:01 Oct 04, 2012

Работни поволности

Заштита на работничко право

23:39 Sep 15, 2012

Работни поволности

Невработеност

13:16 May 12, 2012

Работни поволности

Нарушени правата на работниците

13:12 Aug 16, 2012

Работни поволности

© 2015 Пријави дискриминација. All rights reserved