Неверифицирани

Не пријавени работници, пушење во фабрика не хигенски услови, не плакање даноци.

13:29 Jan 14 2015

Ве молиме наведете што точно ви се случило, споделете ја вашата приказна со нас
Фирмата се вика xx од xx во Скопје, сите работници се непријавени и малтретитарани се задржуваат по цели денови и сабота и недела, во фирмата се пуши, се што се произведува е не хигенски, шетаат глувци, се прави храна со стар зејтин и се продава, не се плакаат даноци, фирмата е сокриена позади населбата и цело време е заклуцена.
Повеќе податоци
Дали ова беше инцидент или се случува континуирано?: Постојано

Податоци за статистика

(ваши лични податоци кои ни се потребни при статистичка анализа)


Веродостојност: UP DOWN 0

Повеќе пријави

Годишен одмор

16:32 Dec 27, 2012

Работни поволности

Невработени лица

12:01 Oct 04, 2012

Работни поволности

Заштита на работничко право

23:39 Sep 15, 2012

Работни поволности

Невработеност

13:16 May 12, 2012

Работни поволности

Нарушени правата на работниците

13:12 Aug 16, 2012

Работни поволности

© 2015 Пријави дискриминација. All rights reserved