Пријави нов инцидент

Наслов на пријавата *

Ве молиме наведете што точно ви се случило, споделете ја вашата приказна со нас *

Allowed HTML tags: "a, p, img, br, b, u, strong, em, i, iframe".
Iframes are only allowed from: %^//(www.youtube.com/embed/, player.vimeo.com/video/, w.soundcloud.com/player!.

Измени ја датата Датум и време: Денес во 08:05 am (Europe/Skopje)

Датум

Време

:: (Europe/Skopje)

Категории *

Дали ова беше инцидент или се случува континуирано? *

Ве молиме внесете го датумот на последната случка

Тип на организација [работодавач] *

Дали случајов го имате пријавено на друго место? *

Доколку имате пријавено, каде го направивте тоа? *

Доколку вашиот одговор е "Друго", ве молиме наведете каде имате пријавено

Основ за дискриминација. Ве молиме наведете поради што сметате дека сте дискриминирани. *

Ако сте лошо третирани поради друга причина, ве молиме наведете ја подолу

Податоци за статистика

(ваши лични податоци кои ни се потребни при статистичка анализа)

Пол *

Место на живеење *

Кое е вашето последно завршено образование *

Работен однос *

Лични месечни приходи *

Работен стаж *

Како се информиравте за пријавава?

Незадолжителни информации

Име

Презиме

Email

Линк од вести

add

Надворешен видео линк

add

Прикачи фотографија

Максимум големина: 10Mb
add

© 2015 Пријави дискриминација. All rights reserved